מסיבות אחדות של מצבנו התרבותי בסוף 2016 לעומת 2013

מסיבות אחדות של מצבנו התרבותי בסוף 2016 לעומת 2013 +נ.ב.לפורים 2016 האירוע המוחי שהיה לי בסוף 2013 הותיר אותי עתה בסוף 2016 במציאות –מסיבות חיים/תרבותית אשר בהן לא התנסיתי/ התעמקתי לפני האירוע, כולל: א – תרבות ישראלית שהיא העתק עצוב נלעג של התרבות הטכנולוגית הקפיטליסטית החזירית האמריקאית הגסה אך בלי שמץ של עידון Enlightenment מהמשך…

The Western Human’s World God And Science

What would the Western human’s world be without god, or without science May 2014 Scientifically natural gravity is (November 2013, Henis Dov) the “monotheism of the universe”. The reverence- to- god- tradition/religions of the present Western culture, was introduced in the would-be Western communities cluster by Abraham (2117-1942 BCE) from the Casdites-Babylonians, in whom it…

Subverting Organized Religious Science כח המשיכה הוא הדת של היקום

Subverting Organized Religious Science כח המשיכה הוא הדת הבלעדית של היקום November 14, 2013 Subverting Organized Religious Science I embarked on comprehending gravity in the process of my Don Quixotic mission to un-theosophize religious Science of the trade-union-church AAAS. I pondered: IF life is just another mass format, as per my own long life experiences…

Einstein Comprehended/Elucidated Gravity ?

היגס שמיגס: נא ללמוד את מהות כח המשיכה שהסתברה והוגדרה בישראל בנובמבר 2013 ואשר מתקנת את הבנת המצב הדו-קוטבי מסה/ אנרגיה של היקום Did Einstein comprehend/elucidated gravity? NO, and neither Newton nor Darwin nor anyone else until insignificant I elucidated it… But I don’t count. I‘m transparent since I ‘m an independent free-lance … https://www.sciencenews.org/blog/context/amateur-who-helped-Einstein-see-light?utm_source=Society+for+Science+Newsletters&utm_campaign=3c56cdb8ed-]editors_picks_week_of_October_3_2015_10_3_2015&utm_medium=email&utm_term=0_a4c415a67f-3c56cdb8ed-…

The contents of culture – literature sections of newspapers derive from poor – inadequate scientific background מהות התוכן של מוספי תרבות וספרות של עיתונים יומיים נובעת מרמות שונות של דלות ידיעה מדעית

The contents of culture – literature sections of newspapers derive from poor – inadequate scientific background מהות התוכן של מוספי תרבות וספרות של עיתונים יומיים נובעת מרמות שונות של דלות ידיעה מדעית The ONLY scientific elucidation/implications of gravitation are by Dov Henis The Difference Between The Universe And Earthlife Cyclic Evolutions April 18, 2015 The…

Life Genesis From Aromaticity/H-Bonding

EarthLife Genesis From Aromaticity/H-Bonding A. Purines and pyrimidines are two of the building blocks of nucleic acids. Only two purines and three pyrimidines occur widely in nucleic acids. B. Pyrimidine is a heterocyclic aromatic organic compound similar to benzene and pyridine, containing two nitrogen atoms at positions 1 and 3 of the six-member ring. A…