מסיבות אחדות של מצבנו התרבותי בסוף 2016 לעומת 2013

מסיבות אחדות של מצבנו התרבותי בסוף 2016 לעומת 2013 +נ.ב.לפורים 2016

האירוע המוחי שהיה לי בסוף 2013 הותיר אותי עתה בסוף 2016 במציאות –מסיבות חיים/תרבותית אשר בהן לא התנסיתי/ התעמקתי לפני האירוע, כולל:

א
– תרבות ישראלית שהיא העתק עצוב נלעג של התרבות הטכנולוגית הקפיטליסטית החזירית האמריקאית הגסה אך בלי שמץ של עידון Enlightenment מהמשך עידן ההארה י

ההעתק של התרבות הטכנולוגית הקפיטליסטית החזירית מופץ ומעודד ומנוהל בהתלהבות ע’י ההנהלה העכשווית הטרגית (אפילו לא טרגיקומית) שלנו, הצמד מר שמעון פרס ומר בנימין נתניהו.

ההפצה של העתק התרבות הקפיטליסטית החזירית בישראל מסתייעת בשרות הנאמן של “גוגל” במתכונת של האח הגדול של אורוול, הבנת, את זה, ברוך?

נ.ב. עם פטירת הסופר אהרון מגד

דוגמת יהירות/שחצנות יהודית לאומית בסיסית שלובה עם פשוט בערות מדעית מדהימה , מדבריו :
“כל ההמצאות המדעיות לא הפילו שערה אחת ארצה, לא מן הדת (מי כאלוהנו…) לא מן הספרות , לא מן האמנות ולא מן הפילוסופיה.
גם היום, כמו לפני יותר מאלפיים שנה השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע (אין כאלוהנו…!)

ב
המדע האמריקאי-עולמי

ממשיך להתנוון לעבר הקפיטליזם החזירי, להמשיך עם הפרדת הביולוגיה מהגנטיקה
ולהתעלם מההבנה ומהמשמעויות המדעיות/טכנולוגיות של כח המשיכה אשר החלתי להסביר מאז סוף 2013….

ג
ומעתה ואילך

עקב החוויות שבהן התנסיתי כאשר התקשרתי טלפונית עם מערכת ידיעות אחרונות בקשר לבערות שהעתון מפיץ בענין נוהלי/מנהגי הסדר וכאשר ניסיתי להתקשר בדוא’ל לכתבי עתון זה ולחברים/מכרים בעבר (כגון סמי סגול) החלטתי לא לנסות יותר להגיב לענינים בישראל בכתב
ולבקש ממי שמעונין לשוחח עמי שיתקשר בבקשה טלפונית…

בברכת חג פסח נעים

דב הניס 09-7486187

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *