Skip to content

Cancer is one of the natural selections of our (human) genes/genomeסרטן

Cancer is one of the natural selections of our (human) genes/genome

כוח המשיכה הוא הדת הבלעדית של היקום

סרטן הוא אחד הברירות הטבעיות האנושיות

לכן הוא עשוי להירפא לא עם מקל אלא עם גזר, עם ברירה אנושית יותר טבעית מאשר סרטן…..

Per GRAVITATION the birth/self-replication/existence of a mass-energy self-replicating system such as our universe/Earthlife/cancers are enabled/dependent on the availability of the base particle(s) of the system.

Therefore those base particles in life/cancer systems are naturally selected by the genes/genomes organisms, who are the intelligent ( capable of learning from experience) base creatures of life, the seed/origin of human intelligence……

And therefore cancers may be cured not by sticks but by carrots, by items that are more naturally selected by the genes/genomes than cancers…..

Dov Henis (comments from 22nd century)
http://universe-life.com/

הפשקואווילים האינטרנטיים

הפשקואווילים האינטרנטיים
של הרשתות האינטרנטיות החברתיות הן המשך/שידרוג הפשקואווילים במתכונת אינטרנטית

… של האנושות נשמר יציב DNAה

Dov Henis
(Comments from 22nd century)

The Western Human’s World God And Science

What would the Western human’s world be without god, or without science
May 2014

Scientifically natural gravity is (November 2013, Henis Dov) the “monotheism of the universe”.

The reverence- to- god- tradition/religions of the present Western culture, was introduced in the would-be Western communities cluster by Abraham (2117-1942 BCE) from the Casdites-Babylonians, in whom it was evoked by the sight of the apparently “praying” palm trees, with their palm-like leaves, rewarded with “God’s gift”, in Persian “Bagdad” (bag=god,dad=dat=edict,decree,law,hence date-fruit,data= given/gift.

This reverence-culture/ tradition was re- adopted by the Jews (Judah+Benjamin tribes) exiled into Babylonia (586 BCE) , and later adopted also by the Persians who conquered the
Babylonian empire, and later adopted also by Alexander , who conquered the Persian empire, and later adopted also by the Greeks and finally adopted from the Greeks also by the Romans and by their following Western world heritage…

– What would a world without god look like?
– What would a world without science look like?

Science = knowledge about or study of the natural world based on facts learned through experiments and observation

God = the perfect and all-powerful spirit or being that is worshipped especially by Christians, Jews, and Muslims as the one who created and rules the universe, a spirit or being that has great power, strength, knowledge, etc., and that can affect nature and the lives of people.
: one of various spirits or beings worshipped in some religions.

Science and god are incompatible. Incompatible.

The present world is a god-believer scienceless world, conducted by ruthlessly competing-for- energy interests , with consequent catastrophes to humanity…

Dov Henis (comments from 22nd century)
http://universe-life.com/
http://universe-life.com/2006/03/12/inception-and-prevalence-of-western-monotheism/

Subverting Organized Religious Science כח המשיכה הוא הדת של היקום

Subverting Organized Religious Science כח המשיכה הוא הדת הבלעדית של היקום
November 14, 2013

Subverting Organized Religious Science

I embarked on comprehending gravity in the process of my Don Quixotic mission to un-theosophize religious Science of the trade-union-church AAAS.

I pondered: IF life is just another mass format, as per my own long life experiences it is, then ALL mass formats must basically have common evolutionary origins-drives-features-ends, then the whole universe must have this same ESSENTIAL PARENT basic origin-nature.
Thus I arrived at comprehending what gravity is and why it is the monotheism of the universe.

And thus I became a denounced subverter of Organized Religious Science…

Dov Henis (comments from 22nd century)
http://universe-life.com/

Einstein Comprehended/Elucidated Gravity ?

היגס שמיגס: נא ללמוד את מהות כח המשיכה שהסתברה והוגדרה בישראל בנובמבר 2013 ואשר מתקנת את הבנת המצב הדו-קוטבי מסה/ אנרגיה של היקום

 Einstein  comprehended/elucidated gravity ?

NO,  and neither Newton nor Darwin nor anyone else until insignificant I elucidated it…

But I don’t count. I‘m  transparent since I ‘m an independent free-lance

https://www.sciencenews.org/blog/context/amateur-who-helped-einstein-see-light?utm_source=Society+for+Science+Newsletters&utm_campaign=3c56cdb8ed-]editors_picks_week_of_October_3_2015_10_3_2015&utm_medium=email&utm_term=0_a4c415a67f-3c56cdb8ed-

גיחי גיחי גיחי כל השומע את הנ’ל יצחק עד אפס מקום וכלתה רעה מן הארץ….

The ONLY scientific elucidation/implications of gravitation are by Dov Henis. Yes, no mistake – correct your comprehension/information.

The Difference Between The Universe And Earthlife Cyclic Evolutions

April 18, 2015

The Universe And Earthlife Cyclic Evolutions : Whence, whither and how nature drives life/humanity

מאין ,לאן ואיך מוביל הטבע את החיים/האנושותGravity is the monotheism of the universe

(Hebrew and English)

September 15,2014

Whence, whither and how nature drives life/humanity

http://universe-life.com/2014/…

מאין ,לאן ואיך מוביל הטבע את החיים/האנושות

Again, The Universe/ Life Relationship, embarrassingly obvious/simple elucidation…

The Difference Between The Universe And Earthlife Re-Cyclic Evolutions

April 18,2015

Earthlife re-cyclic evolutions are temporary components of the universe re-cyclic evolution.    Life evolutions are innately evolutionary genome-based memory-continuums, whereas the universe re-cyclic evolutions  (approx each 20 billion, 20X10^9,years )  are each fresh, completely devoid of earlier memory due to/via singularity, dual- poles mass-energy systems.

Dov Henis (comments from22nd century, one of the many humans with highly exaggerated self-esteem)

http://universe-life.com/

Life is the cheapest commodity on Earth Earth Life Genesis http://universe-life.com/2011/…

Seed Of Human-Chimp Genomes Diversity

http://universe-life.com/2011/…

Genetics is modifications of genome’s expressions in response to cultural variations, i.e. to behavioral modifications in response to circumstantial variations. DH

גנטיקה היא שינויים/היענות של התנהגות/תרבות של בעלי-החיים גנים/גנום עקב אתגרים של שינויים במסיבות החיים, כפי שהראה פבלוב לגבי כלבים

ומערך הכסף והבנקאות הם ההתחכמות העדיין בעייתית של האדם    לדרישת הטבע להצטיד באנרגיה ולהשתמש בה להישרדות…

Beyond historical concepts natural selection is E (energy) temporarily constrained in an m (mass) format. Period.

The still problematic money/banking system is the system-based human circumvention of nature’s cruel drive of the ruthless natural selection melee due to the constancy of mass/energy contents in the universe… DH

=================

על המחדל המדעי-כלכלי של ישראל מנובמבר 2013

מדברי מנכ’לית אינטל ישראל (שותפים למחדל) : “חייבים ללמוד לחשוב..”.

,ללמוד לחשוב? בישראל? במדינת החיקוי הנלעג של התרבות האמריקאית?

להלן דוגמת החיקוי העלובה מנובמבר 2013, ממועד ההבנה, בישראל, של המהות והמשמעות של כח המשיכה ביקום :

From

http://universe-life.com/2014/…

PS: Note, again:

– Classical Science Is Anticipated/Replaced By The 2013 Gravity Comprehension !!!

– Think of the consequences re classical science of this comprehension of gravity…

DH

נ.ב. הבנת מהות כח המשיכה מספקת בסיס הגיוני מפשט/צפוי/מתקן לכל מגזרי ורכיבי המדע הקלסי.

יש פה אי- ניצול של הזדמנות/אפשרות של ישראל להדיח באלגנטיות מתורבתת את ארה”ב מעמדתה בעולם כמוליכה/המקבעת של עדר ה”מדענים/מדע” באמצעות האיגוד המקצועי האמריקאי הדתי של ה”מדענים”, ולתפוס את עמדת ההולכה/פיתוח/הובלה של המדע 2013 החדש המשתדרג, ולהפוך את המדע האמריקאי לגרורה של המדע הישראלי. אי-ניצול זה הוא מחדל מדעי וכלכלי מטומטם /נלעג/מביש של ישראל….

דב הניס (הארות מהמאה ה-22)

Dov Henis (comments from 22nd century)

http://universe-life.com/

=======================

Re social network email messages and updates for Dov Henis

December 19, 2014

Thank you .

Your contact is greatly appreciated.

However, please be advised: I am not involved in any “social network “.

At age 90, following a Nov 2013 stroke, now doing best to recover essential daily functions, my interest and PC time are devoted mostly to the further expansion/ presentation of my Scientism worldview/ comprehensions. I feel exasperated that the world science community apparently does not yet comprehend/appreciate the vast implications of my Nov 2013 comprehension/elucidation/definition of the nature of natural gravity.…

Thanks again for your kind contact

And best regards…

Dov Henis

The contents of culture – literature sections of newspapers derive from poor – inadequate scientific background מהות התוכן של מוספי תרבות וספרות של עיתונים יומיים נובעת מרמות שונות של דלות ידיעה מדעית

The contents of culture – literature sections of newspapers derive from poor – inadequate scientific background

מהות התוכן של מוספי תרבות וספרות של עיתונים יומיים  נובעת מרמות שונות של דלות ידיעה מדעית

The ONLY scientific elucidation/implications of gravitation are by Dov Henis

The Difference Between The Universe And Earthlife Cyclic Evolutions

April 18, 2015

The Universe  And Earthlife Cyclic Evolutions : Whence, whither and how nature drives life/humanity מאין ,לאן ואיך מוביל הטבע את החיים/האנושותGravity is the monotheism of the universe

(Hebrew and English)

September 15, 2014

Whence, whither and how nature drives life/humanity  

http://universe-life.com/2014/09/15/again-the-universe-life-relationship/

מאין ,לאן ואיך מוביל הטבע את החיים/האנושות    

Again, The Universe/ Life Relationship, embarrassingly obvious/simple elucidation…

The Difference Between The Universe  And Earthlife Re-Cyclic Evolutions

April 18,  2015

Earthlife re-cyclic evolutions are temporary components of the universe re-cyclic evolution, innately evolutionary genome-based memory-continuums,  whereas the universe re-cyclic evolutions (approx each 20 billion, 20X10^9,years ) are each fresh,  completely devoid of earlier  memory due to/ via singularity, dual- poles mass-energy systems.

Dov Henis (comments from 22nd century, one of the many humans with highly exaggerated self-esteem)

http://universe-life.com/

Earth Life Genesis

http://universe-life.com/2011/09/30/earthlife-genesis-from-aromaticityh-bonding/

Seed Of Human-Chimp Genomes Diversity

http://universe-life.com/2011/07/10/seed-of-human-chimp-genomes-diversity/

 Genetics is modifications of genome’s expressions in response to cultural variations, i.e. to behavioral modifications in response to circumstantial variations. DH

ומערך הכסף והבנקאות הם התחכמות האדם לדרישת הטבע להצטיד באנרגיה ולהשתמש בה להישרדות… דה

Beyond historical concepts natural selection is E (energy) temporarily constrained in an m (mass) format. Period.

Money/banking system is the system-based human circumvention of nature’s drive of the ruthless natural selection melee… DH

=================

על המחדל המדעי-כלכלי של ישראל מנובמבר 2013

מדברי מנכ’לית אינטל ישראל  (שותפה למחדל) :  “חייבים ללמוד לחשוב..”.

,ללמוד לחשוב? בישראל? במדינת החיקוי הנלעג של התרבות האמריקאית?

להלן דוגמת החיקוי העלובה מנובמבר 2013, ממועד ההבנה בישראל של המהות והמשמעות של כח המשיכה ביקום :

From

http://universe-life.com/2014/07/11/compilation-of-evolutionthe-2013-science-feat-and-humanitys-godscience/

PS: Note, again:

– Classical Science Is Anticipated/Replaced By The 2013 Gravity Comprehension !!!

– Think of the consequences re classical science of this comprehension of gravity…

DH נ.ב. הבנת מהות כח המשיכה מספקת בסיס הגיוני מפשט/צפוי/מתקן לכל מגזרי ורכיבי המדע הקלסי. יש פה אי- ניצול של הזדמנות/אפשרות של ישראל להדיח באלגנטיות מתורבתת את ארה”ב מעמדתה בעולם כמוליכה/המקבעת של עדר ה”מדענים/מדע” באמצעות האיגוד המקצועי האמריקאי הדתי של ה”מדענים, ולתפוס את עמדת ההולכה/פיתוח/הובלה של המדע 2013 החדש המשתדרג, ולהפוך את המדע האמריקאי לגרורה של המדע הישראלי. אי-ניצול זה הוא מחדל מדעי וכלכלי מטומטם /נלעג/מביש של ישראל….

דב הניס (הארות מהמאה ה-22)

Dov Henis (comments from 22nd century) http://universe-life.com/

http://universe-life.com/2015/07/07/how-lifes-intelligence-evolves-from-genesgenome-intelligence/

http://universe-life.com/2015/04/18/the-difference-between-the-universe-and-earthlife-cyclic-evolutions/

The Most Probable Origin/Source Of Our Universe’s Gravitons

The most probable origin/source of our universe’s gravitons

The total  quantity of our universe’s mass/energy  is constant.

Therefore the most probable origin/source of our universe’s gravitons is our universe’s once-per- circa 20 billion years singularity.

From

https://oudonquijote.wordpress.com/2013/07/25/richard-feynmans-the-theory-of-gravitation-sarah-smith/

Spoon Fed Story Of Our Universe

The universe is a (circa 20 hillion yrs?) cyclic affair between all-mass and all-energy poles. NATURAL SELECTION of a mass format mandates energy intake because since the big-bang the resolved mass is reconverting at a constant rate from inert mass to energy, to moving mass. The mass that reconverts to energy SELF-REPLICATES to mass, in black holes, for the eventual re-singularity. The energy-to-mass SELF-REPLICATION process is GRAVITY. All this is enabled and goes on and mandated by/due to the small size and shape and inter-attraction of the gravitons that enable zero distance between them to re-form singularity. Black holes extract the gravitons from matter and store them at low energy level. Singularity is attained only ONCE per circa 20 billion years when ALL the gravitons of the universe are together at zero inter-gravitons space because it takes the totality of their combined low inter-attraction force to form the universal singularity with the tremendous locked-in stresses freed-annealed with the big bang….

I hope that now it is understood what gravity is and why it is the monotheism of the universe…DH

Dov Henis (comments from 22nd century)

http://universe-life.com/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.