שינה כמה ולמה, Sleep, How Much

Sleep, How Much שינה, כמה ולמה

שינה, כמה ובשביל מה

Origins In Cells Clusters, Intercell Cleanup

בעלי החיים הרב-תאיים הם פרי אבולוציה של מיקבצי בעלי-חיים חד-תאיים

היסטורית, במקבצים החד-תאיים פעילות הטיפול בפסולת, המצטברת במירווחים בין התאים, והכנתה לניצול מחדש, התפתחה עבור והתבצעה בעיקר במשך זמן השינה של הגנים בתוך התאים

ההיקף של צבר הפסולת בין התאים ושל הצורך לטפל בצבר גדולים ביותר כאשר בעלי-החיים זה עתה נולדו ומתחילים להתפתח, והוא יורד אך נמשך גבוה במהלך ההתפתחות עד לבגרות

אצל בעלי-חיים שהגיעו לבגרות ההיקף מאוזן, ומשתנה בהתאם למסיבות החיים, אך הוא גדל במהלך תקלות-בעיות פיזיולוגיות

זה, לדעתי, מהות הגורם של כמה שינה רצוי ובשביל מה

דב הניס

הארות מהמאה ה-22

http://universe-life/com/

Sleep, How Much And What For

Origins In Cells Clusters, Intercell Cleanup

Multi-celled organisms evolved from mono-celled organisms.

Historically in the mono-cells communities (“cultures”) the inter-cell waste maintenance processes evolved and proceeded mostly for and when the in-cell resident organisms, the genes, and genomes, were inactive-“asleep”.

The scope-extent of vitally required intercell cleanup is very high in a newborn, intensely physiologically developing, multi-celled organism. It decreases but continues to be high as the organism develops to maturity.

In mature organisms, the required extent of intercell cleanup is balanced-uniform, with some variations due to circumstance and with spurts in cases of physiological problems.

This, in my opinion, is the drive of sleep, how much and what for.

Dov Henis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *